Vi behandler private dødsboer, hvor vi forestår afvikling og opgørelse af boet.

Ønsker du rådgivning i forbindelse med skifte af et dødsbo, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os.

FORDELING AF ARVEN

En af vores opgaver er at fordele arven ud fra afdødes ønsker i testamentet og arvelovens regler

  • Er der lavet testamente?
  • Er der livsarvinger i form af ægtefælle eller børn?
  • Er der andre, der skal arve?

AKTIVER OG PASSIVER

Først skal det afklares, hvad afdøde ejer, og hvad der måtte være af gæld. Først skal aktiverne sælges, og kreditorerne skal have deres penge, før resten udloddes til arvingerne.

  • Der sættes et proklama i Statstidende for at få overblik over kreditorerne.
  • Fast ejendom, bil, m.v. sælges enten til arvingerne eller til tredjemand.
  • Kreditorerne får deres penge.
  • Resten udloddes til arvingerne efter bestemmelserne i testamentet eller reglerne i arveloven.

Kurt kom forbi kontoret i sidste uge.

Han kunne ikke forstå, hvorfor han skulle betale skat af den fortjeneste, som han havde fået ved at sælge den ejendom, han havde arvet efter sine forældre sidste år.

Det så ellers nemt ud. I skifteretten havde han fået udleveret 2 skemaer, en åbningsstatus og en boopgørelse, ganske logisk og let at udfylde. Som sagt så gjort. Kurt udfyldte selv alle papirerne og ordnede hvad der ellers var af praktiske ting i forbindelse med det privatskiftede bo.

Ejendommen var af det offentlige vurderet til 1.000.000 kr., men fra dagspressen vidste Kurt, at man i familieforhold måtte sætte værdien 15% lavere, så han satte værdien til 850.000 kr., og sparede 15% i boafgift af 150.000 kr. (22.500 kr.) – og det var da også en slags penge.

Åbningsstatus og boopgørelse blev uden problemer godkendt af SKAT og skifteretten.

Kurt havde ikke tænkt sig at flytte til barndomshjemmet, så han satte ejendommen til salg hos den lokale ejendomsmægler, der vurderede handelsprisen til at være 1.775.000 kr., og efter forbløffende kort tid – og et mindre afslag – blev ejendommen solgt for 1.750.000 kr. Salgsomkostningerne udgjorde 100.000 kr., altså en fortjeneste på 800.000 kr. i forhold til den pris Kurt havde betalt for ejendommen til boet.

Havde Kurt selv beboet ejendommen havde fortjenesten været skattefri. Det kræves ikke, at man har beboet ejendommen et bestemt tidsrum. Men, der skal være tale om reel beboelse.

Kurt fik en brat opvågning, da han senere modtog sin årsopgørelse – han skulle betale skat af sin fortjeneste, i alt ca. 430.000 kr.

Jeg kunne kun fortælle Kurt, at han skulle have ladet boet sælge ejendommen. Fortjenesten på de 800.000 kr. ville ikke blive beskattet i boet (netto-aktivmassen var under 2.641.900 kr. i 2014), men han skulle betale en boafgift på 15% (120.000 kr.), – hvilket dog var en besparelse på 310.000 kr.

Der er bare ærgerligt! Vi kan kun opfordre andre til, at søge professionel rådgivning i tilsvarende situationer, – og inden man disponerer.